kontakt pondělí - pátek, víkend - e-mail

Jak postupovat

1 - nejprve vyplňte on - line žádost - umístěna na úvodní stránce
2 - poté proběhne základní prescoring
3 - na můj e-mail zašlete potřebné podklady - kopii OP a 4 poslední transakce o mzdě
    - pokud je mzda vyplácena v hotovosti, tak Potvrzení o příjmu a poslední dvě výplatní pásky, potvrzení o
      účtu, kam budete chtít peníze vyplatit
    - pokud pobíráte důchod, rodičovský příspěvek - tak rozhodnutí o důchodu, či rodičovském příspěvku + 
      2x doložit příchozí transakci o dávce
4 - pokud jste podnikatel tak poslední dvě daňová přiznání, které musí být potvrzeno finančním úřadem o 
      podání daňového přiznáni, kopii OP, potvrzení o účtu kam pošleme peníze
5 - lze půjčit cizincům, kteří mají vCeské republice trvalý pobyt (přechodný neuznáváme) - ostatní        
     dokladovost je totožná jako u českých zaměstnanců, místo občanského průkazu, kopii dokladu o
     povolení k trvalému pobytu
6 - po kompletaci odesílám Vaše podklady k definitivnímu schválení analytikovi a následně dochází k výplatě
      financí
7 - po uzavření smlouvy jsem Váš specialista po celou dobu trvání úvěru


Nyní může využít tzv. pojištění schopnosti splácet. 
Pojištění kryje:  ztrátu zaměstnání
                              závažná onemocnění, 
                              pracovní neschopnost
                              invaliditu III. stupně
                              smrt úrazem
     


Vložte svůj text...