kontakt pondělí - pátek, víkend - e-mail

Zaměstnanecký úvěr 

největští množství úvěrů, které uzavíráme. Lze půjčit až do částky 250 tis. Velmi jednoduchá dokladovost, Nejrychleji vyplacený úvěr během 3 hodin od prvního kontaktu s klientem. 


Úvěry pro důchodce

Druhá největší skupina našich klientů, půjčujeme nejen starobním důchodcům a to do věku 72 let, ale také invalidním. U invalidních důchodů lze připočíst i další příjem ze zaměstnání. I u této skupiny lze poskytnout až do výše 250tis. Stačí doklad totožnosti, důchodový výměr, dvě pransakce o příchozím důchodu.

Podnikatelské úvěry

Oproti bankovnímu sektoru nás nezajímá daňový základ, ale roční obraty. Stačí i jedno daňové přiznání, abychom mohli nabídnout tu nejvyšší částku a to 250tis. Vím, že podnikatelský čas je drahý, využíváme moderní komunikace přes meil a nově i podpis na dálku.

Konsolidační úvěry

louho očekáváná služba pro klienty. Již máte tolik půjček, že Vám tvoří pyramidu? Dokážeme pomoci i těmto klientům. U každého klienta je průběh konsolidace individuální. Vždy říkám klientům, že je nejdůležitější mít co nejnižší počet tzv. mikropůjček. Pokud máte tyto půjčky, banka Vám bohužel konsolidaci neschválí, jen Vás zahrne spoustou úkolů a konečný verdikt je NE. Je potřeba i trpělivosti, jak dlouho trvá tzv. nasbírání určitého počtu půjček, tak dlouho je potřeba na postupnou konsolidaci.  Je to dlouhodobý proces, ale pokud se klient řídí mými doporučeními, tak společně zvládneme klientovi ušetřit X tisíc korun měsíčně